Конференції

Вплив технологічних аспектів отримання сплаву 44НХТЮ на його структуру та механічні властивості при статичному і циклічному навантаженні

    
С.А.Спиридонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/773

Анотація

Проведено дослідження умов виготовлення прецизійного сплаву 44НХТЮ з високими технологічними властивостями у вигляді листів і виміряно граничні властивості сплаву при циклічному навантаженні. Об’єктом дослідження вибрано прецизійний сплав 44НХТЮ, отриманий трьома методами: формуванням стрічки з порошку сплаву асиметричним прокатуванням і подальшим спіканням у вакуумі при 1200 0; електронно-променевою плавкою і подальшим прокатуванням та методом Ospray процесу. Встановлено, що прочностные, деформаційні, втомні і демпфуючі характеристики сплаву 44НХТЮ, отриманого електронно-променевою плавкою, перевищують такі для сплаву, одержаного асиметричною прокаткою порошку сплаву з подальшим спіканням, а також методом Ospray процесу. Тому для виготовлення тонкостінних виробів із сплаву 44НХТЮ доцільно застосовувати електронно-променеву плавку і прокатку. Вперше отримано значення межі витривалості для досліджених у роботі матеріалів при згині на частоті 2,4 кГц, які досягають 270 МПа на базі 1077 циклів. Прецизійний сплав 44НХТЮ, виготовлений за новими технологічними процесами, призначений для використання в тонкостінних елементах конструкцій з памяттю форми. Повний текст


ВТОМА, МІЦНІСТЬ, ПРЕЦИЗІЙНИЙ СПЛАВ, ПРОКАТКА