Анод керамічної паливної комірки (Огляд)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/777

Анотація

Керамічна паливна комірка (КПК) є пристроєм, який екологічно безпечно і високоефективно (коефіцієнт корисної дії більший за 90%) перетворює хімічну енергію палива в електричну і теплову. Як електрохімічний пристрій, КПК складається з електроліту і електродів, анода і катода. Зазвичай комірка будується на аноді, тобто фактично анод є основою усієї комірки. Він не тільки забезпечує проходження хімічних реакцій окиснення палива, а й витримує термомеханічне навантаження у відновному і окиснювальному середовищах. Приведено стислий огляд проблем, які вирішуються при створенні структури анода, яка відповідає вимогам щодо його властивостей. Повний текст


АНОД NI—ZRO2, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА