Конференції

Спрощена математична модель катодного захисту магістрального трубопроводу

 
В.В.Лукович
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/781

Анотація

Потенціал в заданій точці зовнішньої поверхні ізоляції трубопроводу залежить від густини струму в основному в околі цієї точки. При віддаленні від неї ця залежність швидко зменшується. В запропонованій математичній моделі врахована вказана особливість.


ГУСТИНА СТРУМУ, КАТОДНИЙ ЗАХИСТ, ПЕРЕХІДНИЙ ОПІР, ПОТЕНЦІАЛ НА ПОВЕРХНІ ІЗОЛЯЦІЇ, СПРОЩЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ