Характеристики міцності матеріалів у системі LaB6—MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/786

Анотація

Уточнено вид навантаження композита, при якому використання правила сумішей для визначення модуля Юнга борид-боридних композитів є обгрунтованим. Оцінено рівень максимальної деформації для композитів LaB6—MeB2(Me — Ti, Zr, Hf).


БОРИДИ, ДЕФОРМАЦІЯ, ЕВТЕКТИКА, КОМПОЗИТ, МІЦНІСТЬ, МОДУЛЬ ЮНГА