Конференції

Характеристики компьютерної реалiзацiї алгоритму обчислення фрактальної розмiрностi двовимiрних зображень

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/788

Анотація

На модельному об’єкті досліджено стійкість комп’ютерної реалізації алгоритму обчислення фрактальної розмірності двовимірних зображень по відношенню до спотворень, моделюючих різні недосконалості та дефекти при отриманні зображень методами електронної мікроскопії.


КИЛИМ СЕРПІНСЬКОГО, РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ, СТІЙКІСТЬ МОДЕЛІ, СТРУКТУРА, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ