Конференції

Моделювання скручування графена і моношару BN в нанотрубку

А.О.Лісенко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/789

Анотація

Представлено результати моделювання процесів скручування графенової стрічки і моношару BN у нанотрубки. Показано, що при скручуванні стрічки не зберігають своєї форми і в процесі релаксації розпрямляються в пласку смугу, а при великих параметрах скручування згортаються в нанотрубку. Енергетично вуглецева нанотрубка — більш стійке утворення, ніж лист графена, однак процес згортання графеновой смуги в трубку вимагає подолання енергетичного борьеру. Розрахунки проводили за допомогою програмного комплексу Gaussian’03 у наближенні теорії функціонала електронної густини.


GAUSSIAN "03, ГРАФЕНОВІ СТРІЧКИ, МОНОШАР BN, СКРУЧУВАННЯ СТРІЧОК, ФЛЕКСОЕЛЕКТРІЧЕСТВО