Вплив крутіння пористих заготовок на їх ущільнення в закритому штампі

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/790

Анотація

Методом комп’ютерного моделювання встановлено, що наявність зсувних деформацій, обумовлених крутінням пористої заготовки, дозволяє знизити величину осьового тиску, необхідного для отримання однієї і тієї ж щільності, збільшити ущільнення матеріалу. У той же час зміцнення матеріалу твердої фази пористого тіла, зумовлене крутінням, призводить до зростання осьового тиску. Кінцевий результат залежить від співвідношення впливу зазначених факторів.


КРУТІННЯ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ, УЩІЛЬНЕННЯ