Термічне розширення кубічних мононітридів та зв’язків метал—метал і метал—азот

Ю.І.Роговий,
  
В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/792

Анотація

Розраховано температурну залежність коефіцієнтів термічного розширення кубічних мононітридів Ti, Zr, Hf ,V, Cr, Th, U, Pu та їх окремих зв’язків метал—метал і метал—азот. Отримано закономірну зміну положення кривих термічного розширення сполук і їх зв’язків в ряду нітридів металів від четвертого періода до сьомого.


ЗВ’ЯЗКИ МЕТАЛ—МЕТАЛ І МЕТАЛ—АЗОТ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, МОНОНИТРИД