Конференції

Чисельне моделювання локалізації деформацій в пористому дефектному жорсткопластичному матеріалі

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/793

Анотація

Запропоновано нові методи опису розвитку пор та тріщиноподібних дефектів в технологіях деформування. На засадах критерію стійкості пластичної течії досліджено питання існування смуг зсуву в матеріалах наведеного типу. Встановлено діапазон траєкторій навантаження і деформування, за яких можливий даний феномен. Виникнення ефектів локалізації деформацій пов’язується з в’язким руйнуванням. Критерій в’язкого руйнування формулюється на якісному рівні і є чутливим до початкової пористості, характеристик адгезії та дилатансії. На його основі дається пояснення феномену виникнення розшарувальних щілин при пресуванні порошкових заготовок.


ЛОКАЛІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ, ПЛАСТИЧНІСТЬ СТИСЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ, РУЙНУВАННЯ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК