Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ ІЗ СПЛАВОМ НА ОСНОВІ NiAl

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/803

Анотація

Проведено дослідження кінетики змочування дибориду титану-хрому і композитів систем (Ti, Cr)B2-AlN, (Ti, Cr)B2-SiC сплавом на основі інтерметаліду NiAl (ВКНА). Показано, що в даних системах утворюються крайові кути в межах 0-20°. Вивчено мікроструктуру і склад зон контакту і встановлено, що в системах (Ti, Cr)B2-ВКНА і ((Ti, Cr)B2-AlN)- ВКНА утворюються обмежені тверді розчини Ti і Cr в сплаві і Ni - в тугоплавкому матеріалі. Це свідчить про перспективність отримання керметів з матеріалів даних систем.