ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Fe-Ti-B-C ПОКРИТТІВ НА ПОРИСТИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВАХ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/804

Анотація

Застосовано метод дифузійного нанесення боротитанованих покриттів на підкладку Fe—C із застосуванням активатора AlF3. Отримано евтектичні покриття з товщиною карбідних та перлітних мікрообластей до 1—2 мкм та досягнено посилення адгезії покриття до основи. Показано, що міжфазні границі поділу в досліджених покриттях формуються за розчинно-дифузійним механізмом. Зроблений висновок підтверджено мікромеханізмом кластероутворення, а також нашими дослідженнями. Визначено структуру, мікротвердість, пористість та адгезійну здатність покриттів.


АДГЕЗІЯ, АКТИВАТОР, БОРОТИТАНУВАННЯ, КАРБІД БОРУ, МИКРОТВЕРДІСТЬ, ПОКРИТТЯ