КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ НІОБІЄВИХ ТА ГАФНІЄВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
Є.Ф.Кузьменко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/805

Анотація

Досліджено кінетику диспергування ніобієвих та гафнієвих наноплівок завтовшки 100 нм, які нанесені на зразки з кераміки на основі Si3N4 і скловуглецю та відпалені у вакуумі при температурах 1200—1400 °С впродовж різних часових проміжків (2—20 хв). Встановлено, що інтенсивність диспергування сполучень плівка—неметал в однакових режимах відпалу різна. В наноплівках на кераміці на основі Si3N4 певні структурні зміни спостерігаються вже після відпалу при 1200 °С, а при температурі 1300 °С ці плівки вже значно диспергують, в той час як плівки на скловуглеці зазнають зміни лише після відпалу при 1400 °С.


БЕЗКИСНЕВІ НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПАЛ, ГАФНІЄВА НАНОПЛІВКА, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, НІОБІЄВА НАНОПЛІВКА