Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМОЧУВАННЯ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ, ТИТАНУ, ХРОМУ І КАРБІДУ ТИТАНУ САМОФЛЮСЫВНИМ СПЛАВОМ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/806

Анотація

Досліджено контактну взаємодію гарячепресованої кераміки з боридів цирконію, титану, хрому і карбіду титану з евтектичним самофлюсівним сплавом на нікелевій основі Ni—Cr—Si—B—C марки ПР-НХ16СР3. Вивчено кінетику та визначено крайові кути змочування в цих системах. Виявлено, що самофлюсівний сплав змочує карбід титану з утворенням контактного кута змочування 49º. Система ZrB2—(Ni—Cr—Si—B—С) характеризується контактним кутом змочування 40º. Сплав Ni—Cr—Si—B—C розтікається по поверхні дибориду титану з утворенням контактного кута 34º. Встановлено, що оптимальною при створенні композиційного матеріалу для зносостійких газотермічних покриттів є система ПГ-НХ16-СР3—TiB2.


ГАЗОТЕРМІЧНІ ПОКРИТТЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ, ДИБОРИД ХРОМУ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ЗМОЧУВАННЯ, КАРБІД ТИТАНУ, КОНТАКТНА ЗОНА, КОНТАКТНИЙ КУТ, САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ