Конференції

Атомна структура тетраедричних аморфних сплавів -Si1-xCx

  
Л.А.Іващенко,
 
Г.В.Русаков,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/80

Анотація