Конференції

Розрахунок модулів пружності диборидів перехідних металів

Ю.І.Роговий,
  
В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/814

Анотація

Розраховано модулі пружності, значення яких взаємоузгоджуються з іншими властивостями диборидів Ti, Zr, Hf ,V, Nb, Ta, Cr, Mo, U, Pu.


ДИБОРИДИ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ