Конференції

Першопринципне моделювання сегментації нанокластерів Ti14C13 та Ti13C14

А.О.Лісенко,
 
В.В.Огородніков,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/823

Анотація

Проведено серію обчислювальних експериментів з сегментації плоских форм Ti5C4 та Ti4C5 в нанокластери Ti14C13 і Ti13C14. Результат самозборки залежить від відносної відстані та орієнтації вільних площин. Далекодійна взаємодія металевих атомів і наступне утворення зв’язків Ti—C формують остаточну конфігурацію. Розрахунки проведено в рамках теорії функціоналу електронної густини за допомогою програмного комплексу "Gaussian’03".


GAUSSIAN "03, НАНОКЛАСТЕРИ TIC, СЕГМЕНТАЦІЯ НАНОКЛАСТЕРІВ