Конференції

Імітаційне моделювання формування евтектичних структур на основі методу кліткових автоматів

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/826

Анотація

Побудовано модель, що реалізує процес кристалізації евтектичних борид-боридних керамік методом кліткових автоматів. Проведено тестування комп’ютерної програми, що реалізує цю модель, з метою визначення граничних значень її базових параметрів.


ЕВТЕКТИЧНІ СТРУКТУРИ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД КЛІТКОВИХ АВТОМАТІВ