Термохімічна обробка нанопорошків тугоплавких сполук в мікрохвильовому полі

   
Л.В.Соляник,
  
Л.О.Клочков,
 
Н.В.Дубовицька,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/834

Анотація

Проведено мікрохвильову обробку нанопорошків нітридів титану та кремнію, яка сприяє перебігу відновлювальних реакцій та азотуванню матеріалу. Встановлено, що в нанопорошках після мікрохвильової термообробки вміст кисню порівняно з вихідними порошками зменшився на 30-60%. Також досліджено залежність повноти проходження термохімічної обробки та розподілу частинок за розмірами від кількості фази, яка поглинає мікрохвильову енергію.


МІКРОХВИЛЬОВА ТЕРМООБРОБКА, НАНОКРИСТАЛІЧНІ ПОРОШКИ, НІТРИД КРЕМНІЮ, НІТРИД ТИТАНУ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ