Фазовий склад та властивості гарячепресованих матеріалів системи AIN-BN

 
Т.В.Дубовик,
   
А.О.Рогозінська,
 
О.Д.Щербина,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/839

Анотація

Досліджено залежність фазового складу і властивостей матеріалів системи AlN-BN з добавкою Y2 O3 або SіС від температури гарячого пресування. Встановлено, що розроблені композиційні матеріали в порівнянні з гарячепресованим матеріалом AIN-BN без добавок мають більш високі значення густини і механічної міцності при збереженні електроізоляційних властивостей, термо- і хімічної стійкості, а також задовільної механічної оброблюваності.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КАРБІД КРЕМНІЮ, МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, НІТРИД БОРУ, ОКСИД ІТРІЮ, ЩІЛЬНІСТЬ