Конференції

Деякі тенденції в розробці зносостійких функціональних покриттів

І.О.Подчерняєва,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/841

Анотація

На основі аналізу літературних даних сформульовано перспективні напрями досліджень покриттів, котрі виконують роль твердого мастила при терті на повітрі. Розглянуто два класи матеріалів покриттів: з твердістю менше 10 ГПа (полімери, м"які метали, галогеніди, дихалькогеніди перехідних металів, сульфати лужноземельних металів, графіт) та з твердістю більше 10 ГПа (оксиди, карбіди, нітриди, бориди перехідних металів, деякі композити на основі вуглецю), а також методи їх нанесення і способи структурування поверхні. Зазначено, що найбільший ефект досягається при нанесенні покриттів із застосуванням комбінованих технологій у поєднанні з конструюванням поверхневого шару (дискрети). Розробка нових композиційних наностру-ктурованих високотемпературних покриттів, здатних адаптуватися до екстремальних умов експлуатації, розглядається як найбільш пріоритетний напрям досліджень у найближчому десятилітті.


КОМБІНОВАНЕ ПОКРИТТЯ, МІКРОПОВЕРХНЕВЕ СТРУКТУРУВАННЯ, НАНОКОМПОЗИЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ТВЕРДОЗМАЩУВАЛЬНЕ ЗНОСОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ