Конференції

Вплив часу розмелу на структуру і зносостійкість керамічних матеріалів на основі SіС-Аl2O3

 
А.Г.Довгаль,
  
І.І.Тимофєєва,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/842

Анотація

Досліджено вплив тривалості розмелу в сталевих барабанах шихти SіС-50% Аl2O3 на розмір частинок та фазовий склад суміші. Визначено оптимальну температуру її гарячого пресування до повної усадки в залежності від часу розмелу. Досліджено склад і структуру гарячепресованих керамічних матеріалів, а також їх вплив на зносостійкість композиту при терті в парі зі сталевим контртілом. Встановлено, що зі збільшенням часу розмелу від 1 до 16 год зносостійкість керамічних матеріалів монотонно знижується з 23,4 до 3,8 мкм/км, а для часу розмелу 32 год —збільшується до 5,8 мкм/км. Досліджено поверхні тертя керамічних матеріалів системи SіС-Аl2O3 та встановлено механізми їх зношування.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ, НАМЕЛ ЗАЛІЗА