Сучасний стан та перспективи застосування технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування та наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів

 
Р.В.Мінакова,
 
Г.Є.Копилова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/849

Анотація

Вивчено структурні особливості та властивості конденсованих композиційних матеріалів на основі міді й тугоплавких металів (W, Mо, Сr). Встановлено, що характерною особливістю цих конденсованих матеріалів є шарувата структура з ієрархією шарів на макро-, мікро- та субмікрорівнях. Конденсованим матеріалам на основі міді та хрому властиво утворення і розпад пересичених твердих розчинів на основі міді. Наведено приклади практичного використання конденсованих із парової фази композиційних матеріалів Сu-Mо, Сu-W, Сu-Сr, Сr-Аl2O3 для виготовлення електричних контактів і електродів.


ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГІЯ