Конференції

Зносостійкі порошкові матеріали системи Fe-Si-B-C з гетерофазною структурою

 
С.Г.Напара-Волгіна,
 
В.К.Кудь,
 
Л.М.Орлова,
 
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/864

Анотація

Вивчено особливості мікроструктури, фізико-механічні і трибологічні властивості порошкових композитів системи Fe-Si-B-C. На основі отриманих даних розроблено науково-технологічні принципи створення таких матеріалів методом одноразового пресування і спікання з подальшою термообробкою. Встановлено, що розроблені композити мають гетерофазну структуру, в зв"язку з чим їх можна рекомендував для зносостійких виробів, що працюють в умовах сухого тертя.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД БОРУ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КОМПОЗИТ, ФЕРОСИЛІЦІЙ