Конференції

Особливості отримання сплаву Ti-5,4%(MAC.)Si методом порошкової металургії.
I.Моделювання формування часток порошку при відцентровому розпиленні.

   
В.М.Слюняєв,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/865

Анотація

Вивчено особливості отримання методами порошкової металургії пористого матеріалу Ti-5,4%(MAC.)Si, який використовують у батареях твердооксидних паливних елементів. Методом моделювання оцінено швидкість охолодження частинок порошку як основного чинника, що впливає на їх структуру, при отриманні порошку відцентровим розпиленням із розплаву. Показано, що швидкість охолодження залежить головним чином від розміру частинок, а не від швидкості обертання розпилюванного електроду.


ВІДЦЕНТРОВЕ РОЗПИЛЕННЯ, ЕВТЕКТИЧНИЙ СКЛАД, ЗАГАРТУВАННЯ, СПЛАВИ ТІ-SІ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ