Конференції

Будова сплавів та діаграма фазових рівноваг потрійної системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt
II. Діаграма плавкості системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt

 
В.Г.Хоружа,
 
В.М.Верещака,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/869

Анотація

На основі раніше одержаних даних щодо будови поверхні солідусу системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt та з використанням результатів дослідження її сплавів у литому стані методами мікроструктурного, рентгенофазового, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів, побудовано проекцію поверхні ліквідусу даної системи на концентраційний трикутник та вивчено характер процесів при кристалізації її сплавів. Це дало змогу вперше побудувати діаграму плав¬кості системи Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (ат.) Pt. Визначено, що складовими поверхні ліквідусу с б поверхонь первинної кристалізації платинового твердого розчину та фаз на основі подвійних і потрійної сполук. У системі мають місце 4 нонваріантні чотирифазні рівноваги за участю рідини (2 евтектичного типу та 2 — перехідного) та 3 нонваріантні трифазні рівноваги евтектичного типу.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПЕРВИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ