Розмірні ефекти при корозії тонких плівок сталі в лужному (NаOH) середовищі в магнітному полі

А.Ф.Андреєва,
  
Н.А.Власенко,
 
В.М.Караваєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/872

Анотація

Тонкі плівки на основі заліза та залізовмісних матеріалів перспективні для використання у спінтроніці та нанотехнологіях. Тривалість експлуатації виробів із таких плівок залежить від їх стійкості до корозії, котра відбувається під дією магнітних полів, породжених струмами, що виникають у цих провідниках. Раніше авторами було досліджено особливості корозії тонких плівок низьковуглецевої сталі в кислотному (НСІ) та соляному (NaСІ) водних розчинах, а також: в морській воді та прибережному повітрі. У цій роботі розглянуто корозійні характеристики таких плівок (електродний потенціал, струм і швидкість корозії, контролюючий чинник) у водному розчині лугу NаОН. Показано, що всі наведені параметри залежать від товщини плівок як за відсутності, так і під дією постійного магнітного поля. Вплив магнітного поля зумовлений зміною властивостей плівок та розчину NаОН.


ЗАЛІЗО, КОРОЗІЯ, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, ПЛІВКИ, РОЗЧИН NАОН