Конференції

Структура і механічні властивості композиційних матеріалів на основі титану і синтезованих при терті вторинних плівок

А.Г.Косторнов,
  
О.І.Фущич,
   
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/888

Анотація

Досліджено структурний стан та механічні характеристики композиційних матеріалів на основі титану та вторинних змащувальних плівок, синтезованих на їх поверхні в умовах сухого тертя. Встановлено, що на поверхні матеріалів, коефіцієнт тертя яких за підвищеної (15 м/с) швидкості ковзання і незначного (0,8 МПа) тиску змінюються в межах 0,30-0,36, а знос —в межах 1,91-68,3 мг/км, синтезуються вторинні змащувальні плівки з мікрогетерогенною нанокристалічною (розмір зерна <100 нм) структурою. Саме ці плівки і визначають антифрикційні властивості та працездатність матеріалу. Встановлено, що механічні характеристики вторинних плівок вищі, ніж у композиційних матеріалів. Антифрикційні властивості матеріалу можна оцінити за співвідношенням механічних характеристик вторинних змащувальніх плівок та вихідного матеріалу: чим менше це співвідношення, тим вищі антифрикційні властивості має композиційний матеріал.


ВТОРИННА ЗМАЩУВАЛЬНА ПЛІВКА, ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕХАНІЧНА ВЛАСТИВІСТЬ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ СТАН, СИНТЕЗ, СКЛАД, СТРУКТУРА, ТИСК, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ