Конференції

Особливості отримання сплаву Ti-5,4% (мас.) Si методом порошкової металургії
II. Структура і міцність спеченого матеріалу

   
В.М.Слюняєв,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/890

Анотація

Вивчено особливості отримання методами порошкової металургії пористого матеріалу Ті—5,4% (мас.) Sі, перспективного з огляду на використання у батареях твердооксидних паливних елементів. Досліджено його структуру та механічні властивості. Показано, що тиск пресування у дослідженому діапазоні істотно не впливає на структурний стан заготовок із порошку перед спіканням. Об’ємна усадка зразків починає збільшуватися зі зростанням температури спікання в діапазоні від 1300 °C аж до температури появи рідкої фази. Зміна режимів спікання пресовок із розпиленого порошку сплаву Ті-5,4% (мас.) Sі дозволяє керувати густиною матеріалу в широких межах.


ЗАГАРТУВАННЯ, МІЦНІСТЬ НА ЗГИН, ПОРИСТІСТЬ, СПЛАВИ ТІ-SІ, ЦЕНТРОБІЖНЕ РОЗПИЛЕННЯ