РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ТИСКОМ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/904

Анотація

Розглянуто реологічні моделі деформівних тіл і на їх основі розвинуто динамічний підхід до проблеми механічних дій на деформівні пористі тіла в процесах їх спікання під тиском. Наведено розв'язки динамічних систем для дії зовнішньої сили на пористе в'язкопружне незмінюване та деформаційно зміцнюване тіла залежно від керівних параметрів цих систем. Ці параметри визначаються інерційними властивостями та жорсткістю машини, в якій відбувається деформування тіл, а також реологічними властивостями самих тіл. Інтенсивність ущільнення при спіканні пористих тіл під дією зовнішньої сили або сили, що виникає внаслідок руху, в основному визначається відношенням жорсткості системи до в'язкого опору пористого тіла. Моделювання та аналіз процесів спікання порошкових тіл під тиском з використанням отриманих розв'язків динамічних систем відкриває можливість прогнозування умов ущільнення та формування їх функціональних властивостей залежно від характеристик машини, розмірів та реологічних властивостей деформівних тіл.


ДЕФОРМУВАННЯ, ДИНАМІЧНА СИСТЕМА, ПОРИСТЕ ТІЛО, РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ, СПІКАННЯ ПІД ТИСКОМ