ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИ СПІКАННІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Cr–C ІЗ ЗНИКАЮЧОЮ РІДКОЮ ФАЗОЮ

 
А.А.Михайлов,
  
К.С.Чирик,
  
М.С.Ткаченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/909

Анотація

Досліджено можливість підвищення зносостійкості і міцності на вигин сплавів системи Fe–Cr–C з високим вмістом карбіду хрому, одержаних методом порошкової металургії. Встановлено закономірності формування структури і механічних властивостей залежно від складу сплавів і умов їх одержання. Знайдено умови спікання і склад сплавів з підвищеним вмістом карбіду хрому, які забезпечують дуже високу стійкість при абразивому зносі з невеликими навантаженнями - у 1,5 раз вищу порівняно зі сплавом ВК8. Структура сплаву є дрібнозернистим композитом з карбідів на основі хрому, що досягається при дозуванні зникаючої за спікання рідкої фази.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МІЦНІСТЬ, СИСТЕМА FE–CR–C, СПІКАННЯ, СПЛАВ, СТРУКТУРА