ПОРОШКОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ ТА ХРОМИСТІ КАРБІДОСТАЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Cr–Fe–C

 
Р.В.Яковенко,
 
О.А.Потажевська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/910

Анотація

На основі аналізу літературних даних для системи Cr–Fe–C побудовано політермічний переріз Fe–Cr3C2, на якому існують широкі двофазні області (αFe)+ М7С3 і (γFe) + М7С3. Досліджено взаємодію при спіканні порошкових сумішей заліза та хромистих сталей Х17Н2 і Х13М2 з вищим карбідом хрому Cr3C2 та оптимізовано режими спікання. Показано, що розчинення Cr3C2 у металевій матриці обох хромистих сталей описується ланцюгом фазових перетворень Cr3C2 → Cr7C3 → (Cr, Fe)7C3 → (Cr, Fe)23C6. Досліджено вплив структури і фазового складу на фізико-механічні властивості (міцність на згин та тверість HRA, ударну в’язкість, тріщиностійкість), триботехнічні властивості, зносостійкість та корозійну стійкість твердих сплавів і карбідосталей Fe–Cr3C2, Х17Н2–Cr3C2, Х13М2–Cr3C2. Застосування розроблених твердих сплавів і хромистих карбідосталей дозволяє в 7–10 разів підвищити термін служби робочих деталей кормоподрібнювачів і швидкозношуваних вузлів устаткування для будіндустрії.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІДОСТАЛЬ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШКОВИЙ ТВЕРДИЙ СПЛАВ, СИСТЕМА FE–CR–C, ФАЗА