Конференції

ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНІ КЕРАМІКИ SiC-Al2O3-ZrO2 ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОКИСНЕННІ

І.О.Подчерняєва,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
А.Д.Панасюк,
   
А.Г.Довгаль
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/913

Анотація

Високотемпературне окиснення композита системи SiC-Al2O3-ZrO2 в результаті дії концентрованого сонячного випромінювання при температурі, близькій до температури плавлення кераміки, приводить до формування зносо- та корозійностійкої трьохшарової захисної окалини із зовнішнім шаром на основі силікату алюмінію Al2SiO5 завтовшки ~180 мкм, котрий має тонкодисперсну волокнисту структуру. Показано доцільність попереднього високотемпературного окиснення композиційних керамічних матеріалів з метою підвищення їх службових характеристик.


КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА SIC–AL2O3–ZRO2, КОНЦЕНТРОВАНЕ СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ПОПЕРЕДНЄ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, СЛУЖБОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ, ШАРУВАТА СТРУКТУРА