Конференції

МІКРОСТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ДЕТОНАЦІЙНИХ ТЕРМОБАРЬЕРНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2

В.Ю.Олікер,
 
С.А.Абдурашитова,
   
А.А.Бондаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/915

Анотація

Досліджено формування структури термобар'єрного покриття на основі ZrO2, напиленого детонаційним методом. Встановлено вплив режимів напилення на формування структури та механічні властивості покриттів. Виявлено, що за рахунок регулювання маси порошку ZrO2–7% Y2O3, що подається за один постріл, можна позитивно впливати на мікроструктуру одержуваних детонаційних покриттів для підвищення їх механічних властивостей. Кількісна оцінка механічних властивостей термобар'єрних детонаційних покриттів методом індентування показала гарні результати.


ДЕТОНАЦІЙНИЙ МЕТОД, МІКРОСТРУКТУРА, ТЕРМОБАР'ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ