ОСОБЛИВОСТІ СПІКАННЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОЧНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ В КОНТЕЙНЕРІ З НЕПОВНОЮ ГЕРМЕТИЗАЦІЄЮ

Л.О.Сосновський,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/919

Анотація

Наведено аналітичний огляд відомих та отриманих авторами даних із використання неповністю герметичних сталевих контейнерів для спікання на повітрі виробів із порошків заліза. Розглянуто додаткові технологічні засоби, що усувають окиснення виробів у процесі спікання шляхом введення в контейнери мікрогенераторів захисного середовища або використання засипок. Показано можливість і доцільність проведення спікання малих і середніх серій порошкових виробів та переплавлення порошкових відходів на існуючих термічних дільницях.


ЗАСИПКА, КОНТЕЙНЕР, ПЛАВКИЙ ЗАТВОР, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, СПІКАННЯ