Конференції

СТРУКТУРНІ І ФАЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ БОРИДНИХ ПОКРИТТІВ НА СПЕЧЕНИХ ПОРОШКОВИХ СТАЛЯХ

  
С.Г.Пятачук,
 
Л.О.Сосновський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/921

Анотація

Наведено результати металографічного та рентгеноструктурного досліджень боридних покриттів, одержаних методом насичення пористих заготовок із залізовуглецевих порошкових сплавів. Виявлено залежність формування структури та фазового складу боридних покриттів залізовуглецевих порошкових сплавів від застосованих боруючих сумішей: кількість дифузійного активатора AlF3 у боруючій суміші суттєво впливає на формування структури, фазового складу та твердості покриття; збільшення вмісту активатора призводить до активації процесу борування та утворення дуже твердого покриття і борокарбідів у перехідній зоні.


БОРИД ЗАЛІЗА, БОРУВАННЯ, КАРБОБОРИД, МІКРОТВЕРДІСТЬ