Комп"ютерне моделювання процесів інтеркаляції в нанотехнології з"єднань з шаруватими структурами

  
Є.А.Єфімова,
  
А.А.Семенов-Кобзарь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 1997
http://www.materials.kiev.ua/article/92

Анотація