Конференції

ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА РОЗПОДІЛ ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ У ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ ІЗ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ WC–Co

В.Ю.Олікер,
  
О.Г.Гавриленко,
 
С.М.Чернега
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/943

Анотація

Досліджено вплив магнітної обробки на фізико-механічні властивості детонаційних покриттів із твердого сплаву WC–Co. Визначено величину та тип внутрішніх напружень у покриттях. Встановлено, що обробка зразків у магнітному полі суттєво (у 2–2,5 рази) зменшує величину напружень, але вона не впливає на характер напруженого стану у системі покриття–основа. Показано, що магнітні властивості матеріалу підкладки не впливають на результат магнітної обробки.


ВНУТРІШНЄ НАПРУЖЕНННЯ, ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, МАГНІТНА ВЛАСТИВІСТЬ, МАГНІТНА ОБРОБКА, ТВЕРДИЙ СПЛАВ