Конференції

Впорядкування через хаотизацію: моделювання фазових рівноваг під опроміненням

В.В.Камишенко,
  
К.Є.Ротмістровський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 1997
http://www.materials.kiev.ua/article/94

Анотація