Конференції

КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ФТОРОПЛАСТ–БАГАТОСТІННІ ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ: СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ І ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
А.В.Ненахов,
 
А.Г.Косторнов,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/954

Анотація

Досліджено технологічні особливості отримання композиційних матеріалів фторопласт–вуглецеві нанотрубки, вивчено структури таких композитів, а також визначено їх механічні і триботехнічні характеристики. Досліджено залежність властивостей розглянутих композитів від вмісту зміцнюючої фази. Встановлено, що добавка лише 3% вуглецевих нанотрубок призводить: до істотного збільшення твердості та модуля Юнга, а також до зниження зносу на два порядки в умовах тертя без мастила. Детально вивчено структуру нанокомпозитів фторопласт–вуглецеві нанотрубки. Запропоновано механізм впливу вуглецевих нанотрубок на механічні характеристики та зносостійкість.


ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТ, МОДУЛЬ ЮНГА, ТВЕРДІСТЬ, ФТОРОПЛАСТ