ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КАРБІДУ ХРОМУ З МАТРИЦЕЮ ІЗ СТАЛІ Х13М2

Р.В.Яковенко,
   
А.Н.Грипачевський,
 
Н.І.Денисенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/956

Анотація

Досліджено вплив температури спікання в інтервалі 1150–1300 °С на взаємодію карбіду хрому Cr3C2 з матрицею із феритної сталі Х13М2. Виявлено, що молібден бере активну участь у процесі взаємодії, яка вже при температурі 1150 °С призводить до утворення карбідів типу M7C3, М23C6 та M3C.


КАРБІД ХРОМУ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, СПІКАННЯ, СТАЛЕВА МАТРИЦЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ