Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ СТАЛЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОЮ КЕРАМІКОЮ

І.О.Подчерняєва,
 
А.Д.Панасюк,
  
А.М.Парамонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/958

Анотація

Вивчено структуру, склад і мікротвердість поверхні та поперечного перерізу композиційних покриттів на сталях ШХ15 і Р6М5, отриманих за умов високоенергетичного електроіскрового легування електродними матеріалами на основі бориду цирконію і нітриду титану (цирконію). Встановлено механізм формування таких покриттів. Показано, що масоперенесення легуючих компонентів у металеву матрицю визначається змочуваністю тугоплавкого компоненту залізом. Встановлено ефект зміцнення/знеміцнення сталевої підкладки за умов високоенергетичного електроіскрового легування.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ