СКЛАД I СТРУКТУРА ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ГРУП НА ПОВЕРХНI ПОРОШКУ ДИСИЛIЦИДУ ВОЛЬФРАМУ

А.Д.Чиркiн,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
М.Л.Малишева,
 
Л.І.Кузнєцова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/967

Анотація

Методами рентгенівської фотоелектронної та інфрачервоної спектроскопії встановлено, що на поверхні порошку дисиліциду вольфраму на повітрі у присутності слідів води утворюються функціональні групи трьох типів: силанольні групи, залишки вольфрамової кислоти H2WO4 та вольфрамат-силікатної гетерополікислоти H4[Si(W3O10)4] (з домінуючою роллю силанольних груп, яких на поверхні найбільше). Показано, що електроповерхневі властивості дисиліциду вольфраму за своєю природою аналогічні таким для сполук кремнію SiO2 та SiC.


ДИСИЛІЦИД ВОЛЬФРАМУ, ЗАЛИШКИ ВОЛЬФРАМОВОЇ КИСЛОТИ ТА ВОЛЬФРАМАТ-СИЛІКАТНОЇ ГЕТЕРОПОЛІКИСЛОТИ, ПОВЕРХНЯ ПОРОШКУ, СИЛАНОЛЬНІ ГРУПИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ