Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

А.Є.Кущевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/979

Анотація

Запропоновано новий підхід до формування фізико-механічних властивостей порошкових матеріалів на основі заліза. В його основу покладено модельні уявлення про формування структури з порошкових сумішей у насипному стані під дією прикладеного тиску пресування. Встановлено, що зі збільшенням (зменшенням) пористості в інтервалі від 5 до 25% структура пресованих порошкових сумішей (пресовок) змінюється чергуванням мезо- та субмезоструктурних станів.


ЗАЛІЗО, МЕЗО- І СУБМЕЗОСТРУКТУРА, МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ, ПОРОШКОВІ СПЕЧЕНІ МАТЕРІАЛИ, ПРУЖНА ПІСЛЯДІЯ ПРЕСОВОК, ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНОЇ ХВИЛІ