ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ

О.В.Паустовський,
 
Ю.Г.Ткаченко,
 
Р.А.Алфінцева,
 
Д.З.Юрченко,
 
В.Ф.Бритун,
 
Л.П.Ісаєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/983

Анотація

Досліджено процес формування електроіскрових покриттів із сплаву Ni–Cr–Al, одержаного пресуванням і спіканням у вакуумі, на титанових сплавах. Проведено оптимізацію параметрів електроіскрового легування, що дозволило одержати покриття товщиною до 30 мкм, суцільністю не нижче 80% і твердістю близько 8 ГПа. Показано, що електроіскрові покриття на сплавах ВТ6 і ВТ22 дають змогу в 1,5–2,5 рази підвищити їх жаростійкість при ізотермічній витримці 800 0С. Це обумовлено утворенням на поверхні покриттів окалиностійких оксидних фаз титану, які перешкоджають дифузії елементів повітря в покриття.


АЛЮМІНІЙ, ЕЛЕКТРОДНИЙ МАТЕРІАЛ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, НІКЕЛЬ, ОКАЛИНОСТІЙКІСТЬ, ПОКРИТТЯ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ХРОМ