Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ І ТЕРМОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛІЦИДІВ ЕРБІЮ

В.Р.Сидорко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/988

Анотація

Методом вимірювання електрорушійних сил високотемпературних гальванічних елементів визначено енергію Гіббса, ентальпію та ентропію утворення силіцидів ербію ErSi2–b (ErSi1,67), ErSi, ErSi1–х(ErSi0,96), Er5Si4 і Er5Si3 в температурному інтервалі 820–1050 К. Методом калориметрії змішування досліджено ентальпію сполук Er5Si3, ErSi та ErSi1,67 в широкому інтервалі температур. З одержаних експериментальних даних визначено температурні залежності теплоємності, ентропії та приведеної енергії Гіббса цих сполук. Встановлено ентальпії та ентропії поліморфного перетворення β-ErSi2–b ↔ α-ErSi2–b та плавлення сполук Er5Si3, ErSi, ErSi2–b.


ЕНЕРГІЯ ГІББСА УТВОРЕННЯ, ЕНТАЛЬПІЯ ТА ЕНТРОПІЯ, ЕНТАЛЬПІЯ ТА ЕНТРОПІЯ УТВОРЕННЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, СИЛІЦИДИ ЕРБІЮ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ