Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ЛАЗЕРНО-ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОКРИТТЯ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ

 
І.О.Подчерняєва,
 
А.І.Духота,
 
А.Д.Панасюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/991

Анотація

Вивчено структурно-фазові перетворення на поверхні комбінованого лазерно-електроіскрового покриття на основі ZrB2 на титановому сплаві, що відбуваються в результаті трибовпливу в умовах фретинг-корозії в повітрі. Показано, що структурно-фазові перетворення зумовлені комбінацією трьох механізмів: пластичною деформацією (призводить до текстурування поверхні, втомлюваності, тріщиноутворення, крихкого руйнування); дифузією кисню із навколишнього середовища і хімічними реакціями трибоокиснення, а також дифузією елементів підкладки (Al) до поверхні зносу; винесенням частинок з поверхні. На зношеній поверхні комбінованого покриття виявлено ділянки двохфазної наноструктурованої евтектики.


ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ЛАЗЕРНО-ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ПОКРИТТЯ, СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ТРИБОПЛІВКА, ФРЕТИНГ