Конференції

Фазові рівноваги в системах оксидів гафнію, цирконію, ітрію з оксидами рідкоземельних елементів

Установа, що підготувала видання: ІПМ НАН України

Автор: О.Р.Андрієвська

Розглянуто сучасний стан досліджень у галузі фазових рівноваг тугоплавких оксидних систем, утворених оксидами гафнію, цирконію, ітрію, рідкісноземельних елементів. Узагальнено закономірності будови діаграм стану в рядах потрійних систем HfO2(ZrO2)–Y2O3–Ln2O3. Проаналізовано будову діаграм стану обмежувальних подвійних систем, які великою мірою визначають характер фазових рівноваг у потрійних системах, оскільки взаємодія зазначених оксидів не приводить до утворення потрійних проміжних фаз. Викладено результати досліджень автора.

Аудиторія: Для фахівців, які вивчають, розробляють і застосовують нові тугоплавкі оксидні матеріали, а також для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю.

Видавництво "Наукова думка", м.Київ, 2010 р

Галузь науки: "Матеріалознавство", стор.472