Біосумісні матеріали для медичних виробів

Навчальний посібник ФБМІ НТУУ «КПІ» – Київ: КІМ, 2013 – 232 с.

Автори: Уварова І.В.,Максименко В.Б.

У книзі дано короткий виклад основних понять і сучасного стану досліджень та практичних розробок у сфері біоматеріалів, їх використання в якості імплантатів і трансплантатів, контейнерів для спрямованої доставки ліків, регенерації тканин, діагностики, біомікроелектромеханічних приладів, токсикології тощо. Визначено місце біоматеріалів у загальному матеріалознавстві та сформульовано головні вимоги до цих матеріалів. Посібник розраховано передусім на студентів технічних вузів, медичних працівників і дослідників, що потребують узагальненого бачення стану і проблем сучасного біоматеріалознавства.