Структуроутворення керамічних матеріалів

ІПМ НАН України

Автор Г.С.Олєйник

У монографії наведено узагальнені результати досліджень автора, а також результати аналізу літературних даних з основних проблем структуроутворення керамічних матеріалів,які отримують головним чином на основі неоксидних речовин з ковалентним та іонно-ковалентним типами хімічного зв’язку. Виходячи з цих результатів, запропоновано концепцію та алгоритм мікроструктурного проектування керамічних матеріалів.Розглянуто структурні механізми розвитку фундаментальних твердотільних перетворень (пластична деформація, поліморфні та політипні перетворення, рекристалізація) при формуванні мікроструктури керамічних матеріалів.

Аудиторія: Для фахівців в галузі матеріалознавства керамік, а також викладачів, аспірантів і студентів вишів відповідних спеціальностей.

Видавництво «Наукова думка», м.Київ,2018,сторінок 352.

Галузь науки: Матеріалознавство

Проект: Наукова книга