Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов

Засновник - Проект “Наукова книга”

Автори: Б.А.Мовчан, С.О.Фірстов, Ю.Ф.Луговський

Монографія складається з двох частин. У першій частині розглянуто експериментальні залежності міцності двофазних неорганічних матеріалів від складу, форми і розмірів структурних елементів. Встановлено та експериментально обґрунтовано структурні умови для досягнення максимальних пластичності та міцності двофазних металевих, металокерамічних і керамічних матеріалів з підвищеним вмістом другої фази. За допомогою наближеного аналізу структури міжфазових границь показано їх внесок у зміцнення двофазних матеріалів з дисперсною та мікрошаруватою структурою. Другу частину присвячено встановленню експериментальних залежностей межі плин ності, циклічної міцності та циклічної довговічності досліджених у першій частині матеріалів та їх аналітичному опису.

Для дослідників у галузі матеріалознавства і фізики твердого тіла.

Киев : Наукова думка, 2016. – 170 с. - ISBN 978-966-00-1499-2